Artikel

Spin-offs Maand van de Geschiedenis

Diverse spin-offs van de Maand van de Geschiedenis brengen het verleden voor het voetlicht in een specifieke regio of binnen een bepaald thema. Iedere spin-off bestaat uit diverse partnerorganisaties die samenwerken onder de landelijke Maand-paraplu.

 

Dag van de Arnhemse Geschiedenis

www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl

 

Week van de Koloniale Geschiedenis

www.maandvandegeschiedenis.nl/weekvandekolonialegeschiedenis

 

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl 

 

Festival van de Drentse Geschiedenis

www.maandvandegeschiedenis.nl/festivalvandedrentsegeschiedenis

 

Bredase Maand van de Geschiedenis

www.bredasemaandvandegeschiedenis.nl

 

Maand van de Dordtse Geschiedenis

www.maandvandedordtsegeschiedenis.nl 

 

Maand van de Geschiedenis Schiedam

www.maandvandegeschiedenisschiedam.nl

 

Haagse Maand van de Geschiedenis

www.haagsemaandvandegeschiedenis.nl

 

TOEN Nijmeegs Geschiedenisfestival

www.toenfestival.nl