Tekst

Privacybeleid

Privacyverklaring maandvandegeschiedenis.nl

Via de website www.maandvandegeschiedenis.nl, in beheer bij het Nederlands Openluchtmuseum, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Nederlands Openluchtmuseum respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Nederlands Openluchtmuseum en de aan haar gelieerde organisaties (hierna: “Nederlands Openluchtmuseum” of “wij”) verwerkt privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”). Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat u gebruik maakt van onze website en/of account, omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief of omdat uw een bestelling heeft geplaats. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen is het Nederlands Openluchtmuseum, gevestigd aan de Hoeferlaan 4, 6816 SG te Arnhem.
De gelieerde organisaties van het Nederlands Openluchtmuseum zijn:

  • Kenniscentrum immaterieel erfgoed
  • Maand van de Geschiedenis
  • Canon van Nederland


2. Minderjarigen

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan mag u alleen persoonsgegevens aan het Nederlands Openluchtmuseum verstrekken als uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie bij ‘3. Verwerkingen‘). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Verwerkingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van de verwerkingen die wij uitvoeren, welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt, van wie deze gegevens zijn (betrokkenen), wat de grondslag voor de verwerking en de bewaartermijn is.

Verwerking: Het op de hoogte houden van nieuws of acties met betrekking tot de Maand van de Geschiedenis.
Gebruikte persoonsgegevens: naam en e-mailadres
Betrokkenen: Abonnees op de nieuwsbrief
Grondslag: Op basis van toestemming.
Bewaartermijn: Al onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u uzelf kan afmelden. U kunt dus op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Verwerking: Toegang verlenen tot een account en u gebruik laten maken van onze dienstverlening.
Gebruikte persoonsgegevens: naam, contactgegevens (email, telefoonnummer) organisatie, functie, adresgegevens, website en inclusief de gegevens die u zelf in uw account toevoegt
Betrokkenen: accounts op maanvandegeschiedenis.nl
Grondslag: Op basis van toestemming en Noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomst.
Bewaartermijn: We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om uw account geactiveerd te houden. Indien u tussentijds wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen, kunt u dat aangeven via maand@openluchtmuseum.nl

Verwerking: Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan.
Gebruikte persoonsgegevens: Naam, adres- en contactgegevens.
Betrokkenen: Klanten.
Grondslag: Noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.
Bewaartermijn: We bewaren uw bestelgegevens zolang als nodig. Indien u wilt dat uw gegevens worden verwijderd uit onze systemen, kunt u dat aangeven via maand@openluchtmuseum.nl

Verwerking: Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website.
Gebruikte persoonsgegevens: E-mailadres inclusief de gegevens die u zelf toevoegt.
Betrokkenen: Contactpersonen.
Grondslag: Noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst.
Bewaartermijn: We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om uw vraag of opmerking te behandelen en/of de samenwerking duurt. We verwerken deze in een platform dat door een externe partij wordt beheerd.

Verwerking via derde partij
Het Nederlands Openluchtmuseum biedt u de mogelijkheid om op de website van de Maand van de Geschiedenis in te loggen via uw account bij een derde partij (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube). Het Nederlands Openluchtmuseum is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

 

Cookies 

Het Nederlands Openluchtmuseum hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt www.maandvandegeschiedenis.nl gebruik van cookies.

 

1. (verwerkings)verantwoordelijke

Via onze website en/of account maakt het Nederlands Openluchtmuseum gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). De (verwerkings)verantwoordelijke hiervoor is het Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG te Arnhem.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door dezelfde partij als die u bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van maandvandegeschiedenis.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de partij die u bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van bepaalde sociale netwerken.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en marketing cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website en/of account. Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van uw surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden marketing cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website en/of account.

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op uw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

3. Gebruikte cookies

Op onze website en/of account plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

 

3.1 Functionele cookies

Cookienaam Aanbieder Doel Bewaartermijn
_cf_bm Ffonts.net1 wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. 1 dag. 
CONSENT Google2 YouTube (Google) slaat hierin de goedkeuring voor het gebruik van third party content in frames op 2 jaar
test_cookie Google Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt 1 dag
Z.lang Canonvannederland.nl Gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden 1 jaar

1Meer informatie over de werking van de cookies van FFont.net en hoe Ffonts.net de privacy van haar gebruikers waarborgt vindt u hier.

2Meer informatie over de werking van de cookies van Google en hoe Google de privacy van haar gebruikers waarborgt vindt u hier.

 

3.2 Analytische cookies

Cookienaam Aanbieder Doel Bewaartermijn
_dc_gtm_UA-# Google1 Wordt gebruikt om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen. 1 dag
_ga Google Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. 2 jaar
_gid Google Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. 1 dag
collect Google Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De huidige sessie

1Meer informatie over de werking van de cookies van Google en hoe Google de privacy van haar gebruikers waarborgt vindt u hier.

 

3.3 Marketing cookies

Cookienaam Aanbieder Doel Bewaartermijn
_fbp maandvandegeschiedenis.nl Wordt gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker na het bekijken 3 maanden
_gcl_au maandvandegeschiedenis.nl registreert of de gebruiker op meerdere websites belangstelling heeft getoond voor specifieke producten of evenementen en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. 3 maanden
IDE Google1 Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het kijken 1 jaar
pagead/1p
-user-list/#
Google Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere website De huidige sessie
Tr Facebook2 Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van derde adverteerders. De huidige sessie
Visitor_
info1_live
Google Wordt gebruikt om de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's 179 dagen
YSC Google Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien De huisige sessie
yt.innertube
::nextId
Google Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien Persistent
yt.innertube
::requests
Google Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien Persistent
yt-remote-cast-available Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video De huidige sessie
yt-remote-cast-installed Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video De huidige sessie
yt-remote-
connected-devices
Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent
yt-remote-
device-id
Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent
yt-remote-
fast-check-period
Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Huidige sessie
yt-remote-
session-app
Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Huidige sessie
yt-remote-
session-name
Google Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Huidige sessie

1Meer informatie over de werking van de cookies van Google en hoe Google de privacy van haar gebruikers waarborgen vindt u hier.

2Meer informatie over de werking van de cookies van Facebook en hoe Facebook de privacy van haar gebruikers waarborgen vindt u hier.

 

3.4 Niet-geclassificeerde cookies

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Cookienaam

 Aanbieder

Doel

Bewaartermijn

z_sid

maandvandegeschiedenis.nl

In afwachting

De huidige sessie

Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we u ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de cookie- en privacyverklaringen van deze derde partijen. We raden u aan deze verklaringen te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op uw apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘5. Zelf controle uitoefenen’).

4. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit onze Privacyverklaring hier ook op van toepassing.

5. Zelf controle uitoefenen

U kunt zelf controle uitoefenen over de cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kunt u uw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website en/of account geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, het kan gebeuren dat u geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of account. Een andere mogelijkheid is dat u uw computer of mobiele apparaat zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heeft uzelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan u bijvoorbeeld doen als u de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze website en/of account zullen we in dit geval, indien nodig, u opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe u cookies kunt uitzetten of wissen per browser vindt u op:

Chrome;
Firefox;
Microsoft Edge; en
Safari.


6. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om regelmatig deze verklaring op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website en/of account te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 6-10-2022

7.Vragen

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met het Nederlands Openluchtmuseum via:

Nederlands Openluchtmuseum
Tav. Maand van de Geschiedenis
Postbus 649
6800 AP  Arnhem
Tel.: +31 (0)26-3576282
E-mail: maand@openluchtmuseum.nl