Tekst

Privacybeleid

Privacyverklaring maandvandegeschiedenis.nl

Via de website www.maandvandegeschiedenis.nl, in beheer bij het Nederlands Openluchtmuseum, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Nederlands Openluchtmuseum respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Als u uw activiteit voor de Maand van de Geschiedenis aanmeldt maakt u een account aan, daarvoor vragen wij om enkele persoonsgegevens. Ook kunt u zich bijvoorbeeld inschrijven voor de nieuwsbrief.  

Voor- en achternaam;
Wij gebruiken deze gegevens om berichten aan u als (contact)persoon te kunnen richten.

Organisatie;
Wij brengen in kaart welke organisaties in Nederland deelnemen aan de Maand van de Geschiedenis.

Functie;
Het is voor ons belangrijk om te weten op welke manier een persoon betrokken is bij de Maand van de Geschiedenis, dat blijkt vaak uit de functie van deze persoon.

Adresgegevens;
Om uw activiteit in onze agenda te kunnen opnemen, moeten we weten waar deze plaatsvindt. Ook voor het toesturen van promotiemateriaal hebben we de adresgegevens van uw organisatie nodig.

Website;
Wij tonen uw website bij de door u aangemelde activiteiten zodat geïnteresseerden eenvoudig uw site kunnen bezoeken.

E-mailadres;

  • Wij corresponderen per e-mail met de contactpersonen over updates rondom de Maand van de Geschiedenis;
  • Wij bieden per e-mail ondersteuning rondom het aanmelden van activiteiten;
  • Wij verzenden nieuwsbrieven indien u zelf heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

Telefoonnummer;
Wanneer wij een specifieke vraag hebben over uw aanmelding, willen wij in enkele gevallen telefonisch kunnen overleggen.

Geodata;
Wij brengen de activiteiten van de Maand van de Geschiedenis in kaart.

IP-adres;
Het verbeteren van onze dienstverlening.

Logingegevens
Hiermee zorgen wij dat u gebruik kunt blijven maken van onze website.

Bewaartermijnen

Indien u tussentijds wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen, kunt u dat aangeven via maand@openluchtmuseum.nl.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

Inloggen via derde partijen

Het Nederlands Openluchtmuseum biedt u de mogelijkheid om op de website van de Maand van de Geschiedenis in te loggen via uw account bij een derde partij (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube). Het Nederlands Openluchtmuseum is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. 

Verstrekking aan derden

Het Nederlands Openluchtmuseum verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

Indien u uw gegevens aangepast wilt hebben, kunt u dat aan ons doorgeven via maand@openluchtmuseum.nl.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via maand@openluchtmuseum.nl.

Cookies

Het Nederlands Openluchtmuseum hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt www.maandvandegeschiedenis.nl gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Maandvandegeschiedenis.nl maakt uitsluitend gebruik van 'per-session-cookies' die weer verwijderd worden zodra u de website verlaat. 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Wij maken gebruik van de volgende applicaties: Google Analytics, Facebook Connect, Facebook Social Plugins, Google+ Platform en Hotjar.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

  • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
  • het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Over deze verklaring 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Het Nederlands Openluchtmuseum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met de Maand van de Geschiedenis via: 

Nederlands Openluchtmuseum
Tav. Maand van de Geschiedenis
Postbus 649
6800 AP  Arnhem
Tel.: +31 (0)26-3576282
E-mail: maand@openluchtmuseum.nl 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2019.

Alle rechten voorbehouden