Artikel

Spin-offs Maand van de Geschiedenis

Diverse spin-offs van de Maand van de Geschiedenis brengen het verleden voor het voetlicht in een specifieke regio of binnen een bepaald thema. Iedere spin-off bestaat uit diverse partnerorganisaties die samenwerken om een regionaal of thematisch evenement te organiseren onder de landelijke Maand-paraplu.

024geschiedenis Nijmegen

www.024geschiedenis.nl

 

Dag van de Arnhemse Geschiedenis

www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl

 

Grote Archeologie Prijs

www.grotearcheologieprijs.nl

 

Week van de Koloniale Geschiedenis

www.weekvandekolonialegeschiedenis.nl 

 

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl