Artikel

Spin-offs Maand van de Geschiedenis

Diverse spin-offs van de Maand van de Geschiedenis brengen het verleden voor het voetlicht in een specifieke regio of binnen een bepaald thema. Iedere spin-off bestaat uit diverse partnerorganisaties die samenwerken onder de landelijke Maand-paraplu.

024geschiedenis Nijmegen

www.024geschiedenis.nl

 

Dag van de Arnhemse Geschiedenis

www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl

 

Week van de Koloniale Geschiedenis

www.weekvandekolonialegeschiedenis.nl 

 

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl 

 

Festival van de Drentse Geschiedenis

www.drentsarchief.nl/festival

Bredase Maand van de Geschiedenis

www.bredasemaandvandegeschiedenis.nl

Dag van de Dordtse Geschiedenis

www.dagvandedordtsegeschiedenis.nl