Artikel

Wie wil je bereiken?

De keuze van je doelgroep geeft kleur aan de inhoud en vorm van je programma. De Maand van de Geschiedenis werkt met drie persona’s (doelgroepen): Chris, Jan Willem en Miranda. De persona’s zijn ontwikkeld door onderzoeksbureau Motivaction International B.V. en vertegenwoordigen verschillende leefmilieus. Door te werken met persona’s krijg je beter inzicht in hoe mensen naar de wereld kijken en hun keuzes maken. Hierdoor kun je meer focus aanbrengen in je aanbod. Een op de doelgroep geënt product versterkt je merkidentiteit. De drie persona’s zijn niet gendergebonden.

Chris
Chris is de groeidoelgroep van de Maand van de Geschiedenis en is een belangrijke focusgroep in de mediacampagne. Chris maakt onderdeel uit van de groep ‘sensitieve allesproevers’ (23% van de Nederlanders): de open en kritische wereldburgers die waarden als ontplooien en beleven nastreven. Het zijn de pioniers van de belevingscultuur. Deze mensen willen steeds nieuwe en bijzondere ervaringen opdoen. 38% van de doelgroep Chris is tussen de 15 en 34 jaar.

Chris-proof-programma
<< Persoonlijke verhalen van inspirerende personen
<< Verheldering bij actualiteit
<< Verrassend door bijvoorbeeld meerdere perspectieven
<< Bijzondere locatie
<< Spraakmakende sprekers met een gedurfde mening
<< Esthetisch, sfeervol en inspirerend
<< Is geschikt voor vrienden en/of partner
<< Debat, film, college, workshop

Jan Willem
Jan Willem is de hoofddoelgroep van de Maand van de Geschiedenis. Hij weet de Maand al goed te vinden. Jan Willem wordt getypeerd als de ‘scherpzinnige verdiepingszoeker’ (17% van de Nederlanders), een groep die de vrije tijd graag ‘nuttig’ besteedt. 22% van deze groep is tussen de 35-44 jaar en 24% is tussen de 50-59 jaar.

Jan Willem-proof-programma
<< Inhoudelijk en relevant
<< Historische context en perspectief
<< Maatschappijkritisch
<< Intellectuele uitdaging
<< Bekende historische sprekers, wetenschappers of politici
<< Authentieke locaties
<< Rustig programma waarvoor men de tijd kan nemen
<< Combinatie van cultuur en natuur
<< Tentoonstelling, rondleiding, wandelen, fietsen, lezing, debat

Miranda
Miranda is een verbredingsdoelgroep van de Maand van de Geschiedenis. Miranda wordt getypeerd als de ‘impulsieve amuseerder’ (47% van de Nederlanders). Een groep die in de vrije tijd op zoek is naar verdiende ontspanning, een dagje uit, spanning en entertainment. Als ze iets cultureels onderneemt, doet ze dit vaak met haar gezin en is het vooral van belang dat de kinderen een plezierige dag hebben. 40% van de Miranda’s is tussen de 15-34 jaar en 21% is tussen de 35-44 jaar.

Miranda-proof-programma
<< Totaalbeleving: aanraken, ruiken, horen, erin kunnen
<< Onderwerp of opzet moet groots, spectaculair en spannend zijn
<< Op games en entertainment gericht
<< Aanbod is populair, laagdrempelig en toegankelijk
<< Programma is geschikt voor meerdere leeftijden
<< Prijsgevoelig
<< Goed bereikbaar
<< Lokaal georiënteerd