Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze toekomst een verleden, ons verleden een toekomst

Onze toekomst een verleden geven en ons verleden een toekomst. Dat is de kern van de missie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken we aan die missie via de uitvoering van onze wettelijke taken zoals het adviseren aan medeoverheden, het verlenen van subsidies en beheren van het monumentenregister. Maar ook door onze kennis en kunde in te zetten om de erfgoedzorg van morgen gestalte te geven.

Samen met iedereen die bij die zorg betrokken is, van overheden tot eigenaren en van restauratiebedrijven tot vrijwilligers. Want het cultureel erfgoed is van ons allemaal en we bepalen samen wat tot het erfgoed behoort, welke waarde we eraan toekennen en hoe we ermee omgaan.

We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

De leukste geschiedenistips

De mooiste artikelen, winacties, uittips en meer over geschiedenis in je mailbox ontvangen?