Artikel

Deelnamereglement

Libris Geschiedenis Prijs 2019

Criteria

Elk jaar verschijnen veel historische titels in Nederland. Om in aanmerking te komen voor de Libris Geschiedenis Prijs gelden de volgende voorwaarden:

  • Inzendingen moeten Nederlandstalige boeken zijn; vertaalde werken zijn uitgesloten van deelname.
  • Inzendingen moeten verschenen zijn of zullen verschijnen tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019
  • Fictie is uitgesloten van deelname.

Procedure

In maart 2019 neemt het secretariaat van de Libris Geschiedenis Prijs contact op met vrijwel alle uitgeverijen die historische boeken publiceren. Zij verstrekken een lijst van geschiedenisboeken die ze in de bovengenoemde periode hebben uitgegeven, met vermelding van de volledige titel, voor- en achternaam auteur en verschijningsdatum.

Boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven kunnen per mail aangemeld worden. Nieuwe uitgeverijen of uitgeverijen die in het verleden niet zijn benaderd en wel historische titels in hun fonds hebben, kunnen gedurende het hele jaar contact opnemen met het secretariaat. Alle titels die voor 22 maart 2019 worden ingezonden, dingen mee naar de prijs.

Het secretariaat vraagt expliciet naar alle titels, zodat in kaart gebracht kan worden hoeveel geschiedenisboeken jaarlijks op de Nederlandse markt verschijnen.

Relevante data

Zorgvuldige bestudering van de inzendingen door onder anderen twee vaste leden van de jury, leidt vervolgens tot een longlist van tien boeken, die begin juli gepubliceerd zal worden.

Half september zal de jury de shortlist van vijf boeken bekendmaken. Op 27 oktober, in de Maand van de Geschiedenis, wordt de Libris Geschiedenis Prijs 2019 uitgereikt tijdens een live-uitzending van radioprogramma OVT.

Contact

Secretariaat Libris Geschiedenis Prijs
Annemarie Lavèn (secretaris)

Postbus 13288
3507 LG Utrecht
T: 088 700 2924
Secretariaat@geschiedenisprijs.nl