Artikel

Vraag en aanbod checklist

Lees hier hoe je je programma kunt aanbieden of een vraag kunt stellen voor de Podiumrubriek.

Aanbod:

 • Afbeelding(en)
 • Pakkende titel
 • Als ondertitel de naam + instelling van de bieder
 • Programma
 • Het aanbod (dat aansluit bij het thema Echt nep en heden en verleden met elkaar bindt)
 • Ruimte voor toelichting (tijdsindicatie van de lezing/ bio van de spreker bijv.)
 • Kostenplaatje
 • Contact opnemen voor… (datum)
 • Contactpersoon (instelling, mail en naam)

Vraag:

 • Afbeelding(en)
 • Pakkende titel
 • Als ondertitel de naam + instelling van de vrager
 • Programma
 • De prangende vraag
 • Beschikbaar budget (optioneel)
 • Contact opnemen voor… (datum)
 • Contactpersoon (instelling, mail en naam)

 

Geef je vraag of aanbod door via maand@openluchtmuseum.nl o.v.v. 'Podium'.