Artikel

Talk: "De Schat des Vrijdoms”

Dr. mr. Ellen Neslo, Universiteit Utrecht

Wie kenden het geluk tijdens de slavernij? De opkomst van een vrije niet-blanke elite in koloniaal Suriname 1800-1863.

In vele testamenten van gekleurde vrije burgers in Suriname wordt melding gemaakt dat zij één of meerdere slaven “De Schat des Vrijdoms”, de vrijheid, schonken. Veelal kregen deze slaven naast hun vrijheid ook een geldbedrag mee om in hun eerste levensbehoefte als vrij persoon te voorzien. En soms ontvingen de kinderen van deze gelukkige slaven een geldbedrag voor hun educatie.

Merkwaardig genoeg werd veelal in Europese literatuur uit de 18e en 19e eeuw beweerd dat slaven geen kennis of hang naar vrijheid hadden. Maar ook dat ze te lui waren om voor zichzelf te kunnen zorgen. Toch laten de archieven uit de 19e eeuw zien dat vele slaven in Paramaribo zich vrijkochten en vervolgens hun familieleden vrijkochten. Deze slaven en vrije personen spaarden soms meer dan tien jaar voor hun “Schat des Vrijdoms” of die van hun familieleden. Aan het einde van de slavernij in 1863 was dan ook 65 procent van de vrije personen in Paramaribo vrij en niet-blank.

Hoe belangrijk is vrijheid voor mensen die van hun vrijheid zijn beroofd? De archieven van Suriname laten zien dat het verlangen naar vrijheid nooit eindigt. Families die generaties lang in onvrijheid hadden geleefd zochten en werkten voor hun vrijheid en die van hun familieleden.

De lezing duurt één uur.

Ellen Neslo studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht en is ook werkzaam aan deze universiteit voorheen als Bestuurssecretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en momenteel als hoofd van de universitaire dienst die internationale medewerkers begeleidt.

Zij promoveerde in november 2016 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Paramaribo 1800-1863.

In november verscheen ook in het tijdschrift Caribbean Studies haar artikel The formation of a free non-white elite in Paramaribo, 1800-1863.

Voor informatie en boekingen

HaEs producties: info@haes-producties.nl, Steven Hagers, uitgever.

Media