Artikel

Boekentip: Betrouwbare bronnen of fake news

Een inleiding tot de historische kritiek

Werk jij regelmatig met historische bronnen? En kun jij wel wat tips gebruiken hoe je deze kritisch kunt beoordelen? Het boek ‘Betrouwbare bronnen of fake news?’ van Marc Boone & Jan Dumolyn helpt je op weg bij je zoektocht langs diverse soorten bronnen, van officiële documenten tot mondelinge getuigenissen.

Wat is waarheid? Is de berichtgeving in de media steeds betrouwbaar of worden we bewust gemanipuleerd met fake news? Vragen die actueler dan ooit zijn in een geglobaliseerde wereld waarin massaal veel informatie aan hoge snelheid circuleert, maar er ook machtige staten en grote bedrijven zijn die uit eigenbelang die informatieverspreiding misbruiken.

Informatie is bovendien nog geen kennis. Hoe vinden we orde in de chaos van op het eerste zicht onsamenhangende maatschappelijke verschijnselen? De historische kritiek, de systematische evaluatie van onze bronnen van informatie, is een aloude discipline die nog steeds de basis vormt om dit soort vragen te beantwoorden.

Dit handboek is een inleiding tot de kritische analyse van allerlei typische bronnen: in de eerste plaats geschreven officiële documenten, verhalende bronnen en mondelinge ooggetuigenissen, en in mindere mate ook beelden en materiële resten. Uit die bronnen, vaak ook door hun onderlinge confrontatie, reconstrueren we historische feiten. De volgende stap is dan de zoektocht naar de samenhang tussen die feiten, naar oorzakelijkheid en structuren in de historische ontwikkeling van onze maatschappij.

De historische kritiek is niet alleen voor historici zelf van belang, ze is een onmisbare discipline om in onze complexe maatschappij kritisch met informatie om te gaan.