Video

Thema Wat een ramp!

Dit is het thema van de Maand van de Geschiedenis 2022

In ieder mensenleven komen ze voor: rampen. Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat wegspoelt. Van geen dak boven je hoofd hebben tot een economie die instort. Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten. Een ramp kent vele verschijningsvormen. 
 
Hoe gaan we om met tegenspoed? De beknopte beschrijving van het Rampjaar 1672 zal sommigen nog altijd helder voor de geest staan: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. 350 jaar na het Rampjaar brengt de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 allerhande rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. Wat komt er naast reddingswerkers, de media en het ramptoerisme allemaal kijken bij een crisis? Hoe gaat men ten langen leste over tot de orde van de dag, met de herinneringen aan de rampzalige gebeurtenissen in het hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf trekken? 

In een tijd waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden, onderzoeken we niet alleen de verwoestende kracht van rampen. We kijken ook naar rampen die door menselijk handelen zijn voorkomen en brengen een ode aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. En aan de creativiteit, samenwerking en innovatie die uit een vreselijke gebeurtenis kunnen voortvloeien. Want zoals de Watersnoodramp leidde tot de aanleg van de Deltawerken, gaf de Eerste Wereldoorlog een impuls aan de ontwikkeling van de plastische chirurgie. 

Zo sluiten we met het thema Wat een ramp! aan bij een gevleugelde uitspraak van Winston Churchill, die op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog een fundament legde voor de Verenigde Naties: ‘Never waste a good crisis’. 

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2022 is: Wat een ramp! Helaas is het thema met de inval van Rusland in Oekraïne actueler dan we hadden gewild. Ook wij zijn hevig geschokt en leven mee met de slachtoffers in Oekraïne.