Artikel

Reuzenarbeid

Het project Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861-1918 in beeld.

Met een boek, website, app en verschillende tentoonstellingen kan iedereen kennisnemen van de grote water- en infrastructurele werken waarmee de rijksoverheid Nederland in de 19de eeuw klaar maakte voor de toekomst.

Het project Reuzenarbeid past naadloos bij het thema 'Aan het werk’. In heel het land willen we foto’s plaatsen, kleine en grotere tentoonstellingen organiseren, excursies organiseren en lezingen en presentaties geven, te beginnen gedurende de Maand van de Geschiedenis. Dit doen we in samenwerking met onze partners als Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, RoyalHaskoningDHV, Witteveen en Bos, NS, diverse musea en andere bedrijven en instellingen.

Wil jij een een foto plaatsen, tentoonstelling maken of een activiteit in het kader van Reuzenarbeid organiseren, meld je dan bij Willem van der Ham, info@willemvanderham.nl.

Ga naar de website van Reuzenarbeid voor meer informatie over het project.