NIMH College - Joegoslavië: VN onder vuur?

Locatie

Van Alkemadelaan 786, 2597BC Den Haag

Op de kaart

‘We’re for the UN, cause the UN, stands for permanent peace’. Nederland heeft duizenden vredessoldaten op vredesmissie gestuurd voor de VN. Van Korea tot Mali, van Bosnië tot Irak. Wat zijn de dilemma’s van deze blauwhelmen, hoe staan zij in het internationale machtsveld en staat het VN blauw echt voor geweldloze vrede? Hoe kan het dat peacekeeping soms escaleert naar peace-enforcing en welke prijs zijn we bereid daarvoor te betalen? In deze vierdelige serie NIMH-colleges praten we je in twintig minuten bij over de geschiedenis en de toekomst van de Nederlandse vredessoldaten op missie.

Op 24 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties zijn opgericht. De Tweede Wereldoorlog is de bakermat van de VN. Op 1 januari 1942 tekenen 26 geallieerde landen de ‘Declaration of the United Nations’. In deze verklaring beloven ze de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan gezamenlijk voort te zetten. Ruim drie jaar later volgt de officiële oprichting van de VN: de internationale organisatie voor vrede en veiligheid. In de colleges geven we je een beeld van de politiek-strategische context waarbinnen de VN opereert. Wat zijn de gevolgen van het militair optreden, zowel voor het operatiegebied als de (inter)nationale politiek? Hoe pakt de missie op de grond uit voor de militairen? Wat is het aandeel van de Nederlandse blauwhelmen? Waarom moet de VN überhaupt ingrijpen? Is het VN-ideaal van de eeuwige vrede bereikt?

Over het college

Tijdens het laatste NIMH-college staat Joegoslavië centraal. Het multiculturele Joegoslavië bestaat sinds haar oprichting in 1945 uit zes deelrepublieken. Die kennen sinds een grondwetswijziging in 1974 een grote mate van zelfstandigheid. De oliecrises en de daarmee gepaard gaande economische  neergang en de opkomst van het Servische nationalisme, zorgen in de loop van de jaren ’80 voor een giftig mengsel. Het einde van de federatie Joegoslavië blijkt onafwendbaar maar gaat niet zonder slag of stoot. De bevolkingsgroepen staan na generaties vredig samen leven opeens tegenover elkaar. In 1991 breekt er weer een oorlog uit in Europa. Wat volgt is een jarenlange strijd, met als dieptepunt de val van Srebrenica. 

Over de spreker

Dion Landstra doceert Militaire Geschiedenis aan militairen en doet voor zijn promotie onderzoek naar de rol van Militaire Waarnemers in het voormalig Joegoslavië.  

Praktische informatie

Datum: 27 oktober 2020

Aanmelden voor het online college kan via deze link. Na afloop van het evenement zal het college voor iedereen toegankelijk zijn op ons YouTube-kanaal. De andere colleges gaan over de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL, de eerste clash tussen oost en west en Nederlandse militairen in tijdens een nieuw machtsevenwicht na de Koude Oorlog.

Praktische informatie

Datum: 27 okt 2020
Locatie: Van Alkemadelaan 786, 2597BC Den Haag

De leukste geschiedenistips

De mooiste artikelen, winacties, uittips en meer over geschiedenis in je mailbox ontvangen?