Artikel

#12 ‘Heidenwereld’

Op deze prent, genaamd Tafereelen uit de Heidenwereld, zie je vier voorstellingen die te maken hebben met zendingswerk op verschillende plekken op de wereld. Zo zie je op het eerste plaatje de Zwitserse zendingspost Kati in. Op het derde plaatje is een dorpstafereel op de Riukiu-eilanden afgebeeld. Onder deze prent staat de tekst: ‘De inwoners zijn herbergzaam en vriendelijk en daarbij zeer zindelijk; maar wat hunne godsvereering betreft, zijn zij domme en zeer bijgeloovige heidenen.’