Artikel

De positie van vrouwen in het Romeinse Rijk

Door: IsGeschiedenis

Wat de rol van vrouwen in het Romeinse Rijk was, zijn de meningen over verdeeld. Enerzijds wordt beweerd dat vrouwen in het Romeinse Rijk overwegend een betere positie hadden dan andere vrouwen uit de oudheid, anderzijds wordt het tegenovergestelde gesteld. Wat was nu precies de positie van vrouwen in het Romeinse Rijk?

Positie van de arme Romeinse vrouw
Over de positie van arme vrouwen in het Romeinse Rijk is veel minder bekend dan over de positie van de rijke vrouwen. Wel is er bekend dat er een duidelijke rolverdeling was tussen man en vrouw. Dit weten we door de werken van de klassieke schrijvers. Binnen bijvoorbeeld het boerenbedrijf was de vrouw verantwoordelijk voor taken als spinnen, weven, kleine klusjes met betrekking tot de dieren, de moestuin onderhouden, kinderen verzorgen en het huishouden. De man was verantwoordelijk voor het zware werk, zoals bijvoorbeeld het land ploegen.

Rol van de welgestelde Romeinse vrouw
Er waren drie rollen waarin de welgestelde Romeinse vrouw kon bijdragen aan het openbare leven. Een eerste optie was het laten bouwen van openbare bezienswaardigheden, bijvoorbeeld een amfitheater, basiliek of markthal. Ten tweede kon de welgestelde Romeinse vrouw een priesteres zijn die aan het hoofd stond van de verering van vrouwelijke godinnen en/of keizerinnen. Tot slot kon zij een patrones zijn van een stad of vereniging. Dit betekende dat zij veel geld schonk aan deze instellingen. Het huishouden lieten deze elitaire vrouwen over aan slaven.

De rijke Romeinse vrouw kreeg onderwijs
De positie van deze welgestelde vrouwen was mogelijk beter omdat zij makkelijker toegang hadden tot educatie. De armere vrouwen hadden hier, door hun berooide omstandigheden, geen kans voor. De rijkeren gingen naar school of hadden een slaaf als huisleraar die hen onderwijs gaf. Deze lessen stopten abrupt wanneer de vrouw trouwde.

Lees het hele verhaal op de website van IsGeschiedenis.