Artikel

Superverloskundige Catharina Schrader

Door: Historiek

De Nederlandse vroedvrouw Catharina Schrader hielp in haar lange carrière in de omgeving van Friesland duizenden kinderen op de wereld. In een verloskundig dagboek dat ze publiceerde, deed Schrader verslag van een groot aantal bevallingen waarbij ze assisteerde. Dit werk geeft een interessant inkijkje in de wereld van de verloskundigenzorg in de zeventiende en achttiende eeuw.

Afbeelding: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Alle rechten voorbehouden

Catharina Schrader werd in 1656 geboren in het graafschap Bentheim, als dochter van de hofkleermaker van graaf Ernst Wilhelm. Ze had zeker vier broers en een jongere zus. Eind jaren zeventig verhuisde het gereformeerde gezin naar Leiden, vermoedelijk vanwege religieuze twisten die het leven in de omgeving van Bentheim destijds onzeker maakten. In 1682 keerde Catharina terug naar haar geboorteplaats. Een jaar later trouwde ze met chirurgijnErnst Cramer, die ze vermoedelijk al vanuit haar jeugd kende.

Voordat Schrader naam zou maken als vroedvrouw, zette ze eerst twee kinderen op de wereld: Geertrud Elisabeth (1684) en Anna Elisabeth (1685). Hierna verkaste het jonge gezin naar Hallum in Friesland, waar vervolgens nog vier kinderen geboren werden.

Door het overlijden van haar man kwam Catharina Schrader er in 1692 plotseling alleen voor te staan. Ze besloot de chirurgijnspraktijk van haar echtgenoot over te nemen en begon een jaar later ook als verloskundige. Hierbij maakte ze dankbaar gebruik van de instrumenten uit de chirurgijnspraktijk. Hierdoor was ze bijvoorbeeld ook in staat om dood geboren kinderen uit de baarmoeder te verwijderen.

Lees het hele verhaal op Historiek.