Artikel

Eise Eisinga

Help, mijn man is klusser!

“Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw” is een gevleugelde uitspraak. Dit is zeker het geval bij de vrouw van Eise Eisinga, Pietje Jacobs. De Friese amateur-astronoom bouwt namelijk in zijn woonhuis in Franeker zeven jaar lang aan zijn beroemde planetarium. Niet alleen zit Pietje zeven jaar in de rommel, ook haar bedstee moet het ontgelden: Eise heeft de gewichten van het slingeruurwerk dat het planetarium laat draaien namelijk in de bedstee gepland. En daar hangen ze nog altijd.

Lees meer op entoen.nu/eiseeisinga