Reuzenarbeid

De bouw van het moderne Nederland in beeld 1861 - 1918

Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis in beeld van de bouw van het moderne Nederland; met name de periode van 1861 tot 1918. Door grote investeringen in waterbouw en infrastructuur brak een periode van economische bloei aan. Nederland werd klaargemaakt voor een nieuwe tijd. Met een boek, een website en een app, wandelingen en tentoonstellingen, kan iedereen kennisnemen van deze reuzenwerken, waarmee de Rijksoverheid Nederland in de 19de eeuw klaarmaakte voor de toekomst.

Het initiatief is afkomstig van Willem van der Ham, die een unieke fotocollectie heeft ontdekt. Deze collectie ligt verspreid over diverse Nederlandse archieven en museumdepots. De foto’s zijn gemaakt door de beste fotografen uit die tijd. De eerste foto’s dateren uit 1861. In 1869 besloot de minister dat de bouw en aanleg van alle openbare werken van het Rijk moesten worden gedocumenteerd. Het zijn getuigenissen uit het nabije verleden, die de enorme schaal van de ingrijpende veranderingen en de noeste arbeid van mens en machine laten zien. Het heeft Nederland gemaakt tot wat zij nu is.

Ook nu staat Nederland voor grote uitdagingen door de klimaatsveranderingen en stijging van de zeespiegel. Reuzenarbeid (boek, app, tentoonstellingen, fietsexcursies) is daarmee een ongekende kennis- en inspiratiebron voor iedereen die zich met de inrichting van het toekomstige Nederland bezighoudt.

Waarom nu?

 • Het project sluit aan op de hedendaagse opgave om Nederland toekomstbestendig te maken.
 • 2021 is het Jaar van het Landschap, uitgeroepen door het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen.
 • 2021 is het Jaar van de Waterbouw, uitgeroepen door de Vereniging van Waterbouwers.
 • 2021 is het Europese Jaar van het spoor/de trein, uitgeroepen door de Europese Unie.
 • De tentoonstellingen in de buitenlucht zijn corona-proof.
 • Het is 150 jaar geleden dat Nederland op de schop ging. Veel bruggen, sluizen en sporen vieren in 2021 een jubileum.
 • Het is 160 jaar geleden dat de eerste landschapsfoto in Nederland werd gemaakt.


De problemen van toen:

 • Economische achterstand
 • Verouderde infrastructuur
 • Gevaar van overstromingen door rivieren en zee
 • Woeste grond en slechte waterhuishouding


De opgave van nu:

 • Klimaatverandering
 • Zeespiegelstijging
 • Verdroging
 • Congestie
 • Goede balans mens en natuur
 • Verstedelijking

 

Het project Reuzenarbeid wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen zeer uiteenlopende partijen, zoals Stichting TOEN, nai010 uitgevers en ontwerpers, musea, bezoekerscentra, universiteiten en rijksoverheden. Het project wordt inhoudelijk en financieel gesteund door bedrijven die nauw betrokken zijn en waren bij de bouw van spoorwegen, bruggen, sluizen, kanalen, dijken, nieuwe rivieren en havens. 

De leukste geschiedenistips

De mooiste artikelen, winacties, uittips en meer over geschiedenis in je mailbox ontvangen?