Artikel

Willem van Oranje 1533-1584

Van opstandige edelman tot ‘vader des vaderlands’

'De vader des vaderlands' heet hij: Willem van Oranje, een hoge edelman die ruzie kreeg met Filips II. Uit het verzet tegen politiek en de kettervervolgingen van Karel de Vijfde en Filips ontstond een opstand, die Willem leidde. In 1584 werd hij vermoord door Balthasar Gerards.