Week van de Koloniale Geschiedenis

Onderdeel van: DE 10 FESTIVALS

In de ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ van 22 - 29 oktober geeft Museum Bronbeek je een reeks activiteiten rond het thema ‘Koloniaal ‘geluk’.

Koloniaal ‘geluk’
Vanaf de 17de eeuw gelukszoekers uit Nederland naar voor hen onbekende werelden. Vanuit hun handelsposten ontstonden vanaf de 19de eeuw koloniale samenlevingen in Indonesië en Suriname en op de Antillen onder Nederlandse vlag. Deze hadden met hun unieke mix van etnische groepen en culturen een bijzonder karakter. In deze samenlevingen zochten allen, vrijwillig of gedwongen, naar manieren om te (over)leven en uiteindelijk geluk te vinden.
Museum Bronbeek besteedt in de Week van de Koloniale Geschiedenis aandacht aan dit koloniale ‘geluk’ in de Oost en de West. Aan de mannen en vrouwen, die het vergeefs zochten en hen, die het daadwerkelijk vonden. Daarbij is ook aandacht voor de verhoudingen tussen man en vrouw, blank en zwart binnen de Nederlandse koloniën.

Programma Week van de Koloniale Geschiedenis
Op 22 oktober werpt juriste dr. mr. Ellen Neslo in haar lezing ‘De Schat des Vrijdoms’ de vraag op wie het geluk kende tijdens de slavernij in de West. Ook op 22 oktober gaat schrijfster en onderzoekster dr. Vilan van de Loo op basis van brieven van H. Colijn in op geluk en liefde in de Oost. Op 24 oktober verzorgt de Stichting Moluks Historisch Museum het dagvullende live magazine ‘Rejeki atau Nasib? - Geluk of het Lot?. Filmliefhebbers kunnen op 25 oktober in het IndoFILMCafe in Lux Nijmegen genieten van de documentaire ‘Soerabaja, Surabaya’ van Peter Hoogendijk met een introductie en nagesprek. Het duo Esk-Esque brengt i.s.m. Martijn van Koolwijk op 26 oktober ’s avonds op muzikaal-verhalende wijze in De Gelukszoekerstragedie  drie oud-Bronbekers voor het voetlicht, die door Europa, Afrika en Azië zwierven op zoek naar geluk. Honderd jaar na de dood van Mata Hari brengt Theater Lumière op 27 oktober  het theaterstuk ‘De Schaduw van Mata Hari over haar echtgenoot, de KNIL-officier MacLeod, en hun dochter Non; dit theaterstuk is ook op 28 oktober. Op 29 oktober sluit de groep Kusuma Budaya de Week af met live Javaanse gamelanmuziek en dans.
Gedurende de hele Week is in het museum ‘live’ te zien hoe restauratoren van de museale collectie hun werk doen. In de kleine tentoonstelling Toen was koloniaal geluk heel gewoon’ is  te zien hoe mensen in Indië en Suriname hun geluk op foto in beeld brachten. Een andere opstelling Sporen van Mata Hari’ belicht majoor KNIL Rudolph MacLeod, echtgenoot van Mata Hari, en de exotische danseres en tijdgenote Marguerite Raphetti; te zien zijn onder meer foto’s van Mata Hari en MacLeod samen, een uniform als dat van MacLeod, en een spectaculaire outfit van Raphetti. naast diverse foto’s van haar dansoptredens.

De uitgebreide programmabeschrijving van de ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ met tijden en locaties vind je vanaf 1 oktober ook als downloadable PDF op www.bronbeek.nl.

Week van de Koloniale Geschiedenis
22 - 29 oktober

Museum Bronbeek
Velperweg 147,6824 MB Arnhem
website, Facebook