19:30 — 20:30

Het geluk en het ongeluk van het onderwijs

Locatie

Museum de Burghse Schoole,4328 LH Burgh-Haamstede

Op de kaart

De jaren op school zijn voor iedereen een belangrijke periode in het leven. Lezen, schrijven en rekenen zijn onmisbare vaardigheden voor een goede toekomst die de weg opent naar geluk. Maar voor sommigen zijn die schooljaren de ongelukkigste. De onderwijzers en onderwijzeressen hebben daarin een belangrijke rol. Zo is het al eeuwen lang. In Haamstede was Frans Andriesze in 1573 de eerste schoolmeester. In Burgh was dat Adriaen Willemse in 1588. Zij waren de eerste van een lange reeks die hun beste krachten aan de jeugd hebben gegeven. Hun activiteiten en die van hun collega’s en van de schoolkinderen staan centraal in deze inleiding.

Huib Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland, vertelt in museum de Burghse Schoole over nieuwe inzichten over de geschiedenis van het onderwijs die hij opdeed tijdens zijn onderzoek naar het onderwijs in Zeeland en Vlaanderen.

Op donderdag 3 december 2015 promoveerde Uil aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op een studie over de organisatie en de dagelijkse praktijk van het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen tussen 1578 en 1801.

De lezing van Uil zal zich concentreren op de situatie in het onderwijs tot 1800 en daarna: wat leerden kinderen en hoe leerden zij? Wie waren de onderwijzers, welke vormen van onderwijs bestonden er op het eiland, hoe zagen de schoolboeken eruit en wat was aantrekkelijk voor de leerlingen?

Wil je meer weten? Je kan je tot en met 18 oktober aanmelden voor de lezing door een mailtje te sturen naar info@burghseschoole.nl.