Artikel

Talk: Talen naar geluk; waar- en onwaarheden van gelukspreekwoorden

Door drs. Girbe Buist, publicist en eigenaar van Buistbelevingsprojecten

Onze voorouders legden hun levenservaringen vast in spreekwoorden en gezegden. Deze volkswijsheden beschrijven een bepaalde opvatting over geluk en schrijven ons een bepaald gedrag voor om gelukkig te worden.

Zo maken zij ons wijs dat geld niet gelukkig maakt, dat er geen geluk zonder druk bestaat en dat je al dan niet voor het geluk geboren bent.

Maar wat is daarvan waar? Worden wij met deze huis-, tuin en keukenwijsheden niet voor de gek gehouden ?

In de dialezing “Talen naar geluk” laat historicus Girbe Buist uit Zwolle zien hoeveel waarheid er in Nederlandse gelukspreekwoorden en zegswijzen schuilt. Ook gaat hij in op de vraag of deze oude zegswijzen nog waarde hebben voor de moderne mens. Daartoe toetst hij deze spreekwoorden aan de inzichten van hedendaags wetenschappelijk geluksonderzoek.

De lezing duurt een uur en kan worden uitgebreid met een spreekwoordenquiz.

Kosten: 100 euro (exclusief reiskosten)

Contactgegevens:
Girbe Buist 06-51085948, buistg@ziggo.nl


Girbe Buist studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Groningen en was jarenlang werkzaam in de volwasseneneducatie en het culturele veld.
Hij publiceerde diverse boeken over geschiedenis en volkscultuur en is momenteel eigenaar van het bureau Buistbelevingsprojecten.