Artikel

Talk: Zoeaven en Nederland’s beschaving in de 17e eeuw

Door Koen de Groot

Twee lezingen: één over de zoeaven als voorbeeld van deugdzaamheid voor de katholieke jeugd, en één over het boekje 'Nederland’s beschaving in de 17e eeuw' uit 1942, geschreven door Nederlands beroemdste historicus Johan Huizinga om zijn landgenoten een hart onder de riem te steken.

Zoeaafjes

Lezing 1:

Zoeaven
Tussen 1860 en 1870 vochten meer dan 3300 Nederlandse jongemannen als zoeaaf voor paus Pius IX om hem te helpen in zijn strijd tegen de Italiaanse nationalisten onder leiding van Garibaldi en Victor Emmanuel II. Deze katholieke jongelingen waren voor het meerendeel afkomstig uit eenvoudige milieus waar het ultramontanisme hoogtij vierde: er was geen groter geluk voor deze jongens dan het dienen van de paus. Uiteindelijk lijfden de Italianen de Pauselijke Staten in 1870 in, de heldhaftigheid van de zoeaven ten spijt. De grote bijdrage van de Nederlandse zoeaven aan de strijd van Pius IX werd in katholiek Nederland echter niet vergeten. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een levendige herinneringscultuur waarin de zoeaven op een voetstuk werden geplaatst en als voorbeeld van deugdzaamheid dienden voor de katholieke jeugd.

Lezing 2:

Nederland’s beschaving in de 17e eeuw
In 1942 kwam het boekje Nederland’s beschaving in de 17e eeuw op de markt, geschreven door Nederlands beroemdste historicus: Johan Huizinga. In dit werkje deed Huizinga uit de doeken hoe de beschaving van de Rebliek zich had ontwikkeld in de Gouden Eeuw. Een erg waarheidsgetrouwe afspiegeling werd het niet. Integendeel, Nederland’s beschaving in de 17e eeuw is een idealistische werk dat door Huizinga werd geschreven om zijn landgenoten een hart onder de riem te steken. Het boekje kon de Nederlanders in de duistere bezettingsjaren doen terugdenken aan de glorievolle tijd van weleer, toen de Nederlandse natie op elk vlak de boventoon voerde. Zodoende wilde Huizinga op geheel eigen wijze het Nederlandse volk een klein beetje geluk schenken in bange dagen.

Koen de Groot (1992) doet momenteel de Onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder zijn bachelordiploma’s Geschiedenis en Italiaanse taal & cultuur behaalde. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar geschiedenispolitiek, herinneringscultuur, cultuurgeschiedenis en moderne Jamaicaanse geschiedenis. De Groot is daarnaast actief als bestuurslid bij Stichting Historische Studiereizen Grand Tour en schreef als redacteur voor Babel.

Voor info en boekingen:

www.jhsg.nl/sprekersacademie

Tarief: €125,-