Artikel

NIMH themapartner 2022

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is themapartner van de Maand van de Geschiedenis 2022

Graag introduceren we onze themapartner die met zijn collecties, onderzoek en publicaties perfect aansluit bij het thema van dit jaar: Wat een ramp! Want wat is er rampzaliger dan een oorlog? Is oorlog eigenlijk niet een opeenstapeling van kleine en grote rampen voor iedereen die ermee te maken heeft?

Persoonskaart van een Nederlandse militair in krijgsgevangenschap, tijdens de Tweede Wereldoorlog / Collectie NIMH

De Nederlandse militaire geschiedenis zit vol rampspoed. Soms tijdens een oorlog -  verloren zeeslagen, vliegtuigcrashes, mislukte operaties. Soms ook in vredestijd, als de krijgsmacht te hulp schiet bij rampen zoals de Watersnoodramp uit 1953 en bij de recentere overstromingen in Limburg. Maar in de militaire geschiedenis zijn ook onbekendere rampen die onderzoek en herinnering verdienen. Dát doet het NIMH: verzamelen, onderzoeken en ons militair verleden delen.

Neem een kijkje op de website van het NIMH voor meer informatie.