Artikel

Muiderslot: verkopen en slopen!

Door: Bjorn Storm / artikel voor Dag van het Kasteel

Nederland kent talloze monumenten, maar Rijksmuseum Muiderslot is misschien wel één van de bekendste. Het middeleeuwse kasteel trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Wie nu door het kasteel loopt, krijgt de indruk dat de tijd er heeft stil gestaan. Maar schijn bedriegt! In 1825 was het kasteel namelijk flink vervallen. Er werd besloten om het kasteel te koop aan te bieden voor sloop. Het slot had talloze conflicten overleefd, maar de grootste ramp die het kasteel kon overkomen zat er nu toch aan te komen; volledige afbraak.

Foto van het op instorten staande Muiderslot. Collectie: Wikicommons.

Rond 1823 werd duidelijk dat de situatie van het Muiderslot onhoudbaar was. Het kasteel was gebruikt als munitieopslag en slecht onderhouden. De jarenlange verwaarlozing en overbelasting zorgden ervoor dat de keldergewelven dreigden in te storten. Er moest dus wat gebeuren, maar de meningen waren verdeeld over wat de juiste oplossing was. Er werden diverse ideeën geopperd, bijvoorbeeld het kasteel omvormen tot een verzorgingshuis voor zeelieden. Of misschien toch het kasteel overgeven aan de natuur en laten vervallen tot een romantische ruïne?

Lees het hele artikel van Bjorn Storm op de website van Dag van het Kasteel.