Artikel

Niet meer zwichten voor de baas

Door: Geheugen van Nederland

Halverwege de negentiende eeuw waren de werkomstandigheden voor arbeiders ronduit slecht. De lonen waren laag, de werkdagen lang en er was veel kinderarbeid. De eerste vakbond die zich in Nederland verenigde stamt dan ook uit deze periode.

Katholieke Gezellen Vereeniging, AFBK-1A9566, bron: Katholiek Documentatie Centrum

De ‘Algemeen Nederlandsche Typhographen Bond’ werd in 1867 opgericht en dit viel niet in goede aarde bij de bazen. Zo verklaarde uitgever H.C.A. Thieme dat het beter was als de typografen geen lid zouden worden van de bond, anders riskeerden ze ontslag. De leden van de bond reageerden hierop door eveneens op te stappen, indien een lid ontslagen zou worden.

Deze aanpak wierp zijn vruchten af. In 1910 kreeg de Typografen Bond het voor elkaar dat de 9,5 urige werkdag werd ingevoerd! Doorzetten en niet zwichten voor de baas loonden dus, ondanks de dreigende woorden van de werkgever.

Lees het hele verhaal op de website van MijnGelderland

Wil je meer onvergetelijke historische verhalen lezen? Bezoek de website van Geheugen van Nederland of volg Geheugen van Nederland op Instagram of Facebook.