Artikel

Reuzenarbeid

Tentoonstelling, lezing of andere activiteit

Het project Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861-1918 in beeld.

Eind juni is het boek Reuzenarbeid verschenen. Het boek vormt onderdeel van een veel groter project REUZENARBEID dat in oktober wordt gelanceerd en voortduurt tot en met de herfst van volgende jaar. Centraal in dit project staan de eerste landschapsfoto’s van Nederland. Je ziet Nederland zoals je het nooit hebt gezien. De foto’s worden niet alleen ter plekke als REUZENfoto’s in het landschap geplaatst, ze tonen ook hoe Nederland in korte tijd veranderde. Doel van het project is bovendien de link te leggen tussen verleden, heden en toekomst: Reuzenarbeid wil een inspiratiebron zijn voor de kentering die nu gaande is: met daadkracht en visie, goed gefundeerde plannen en durf te investeren valt heel wat te bereiken. In de reeds gemaakte basisfilm gemaakt door onder meer Hans Goedkoop, Willem van der Ham en Jan Gitsels wordt deze boodschap uitgedragen.

Het project Reuzenarbeid past naadloos bij het thema 'Aan het werk’. In heel het land willen we foto’s plaatsen, kleine en grotere tentoonstellingen organiseren, excursies organiseren en lezingen en presentaties geven, te beginnen gedurende de Maand van de Geschiedenis. Dit doen we in samenwerking met onze partners als Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, RoyalHaskoningDHV, Witteveen en Bos, NS, diverse musea en andere bedrijven en instellingen. Wilt  u ook belangstelling om een een foto plaatsen, tentoonstelling te maken of een activiteit in het kader van REUZENarbeid te organiseren, meldt u zich dan aan bij Willem van der Ham, info@willemvanderham.nl of kijk op www.reuzenarbeid.nl