Artikel

#23 Amsterdammers en slavernij

Stadsarchief Amsterdam t/m 11 oktober 2020

Bijna drie eeuwen lang was de stad Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied (1602-1873). Honderdduizenden slaafgemaakte mensen werden er verhandeld en te werk gesteld. Meer dan duizend slaafgemaakten kwamen voor kortere of langere tijd naar Amsterdam.

Hendrik van Guinea Charles (1827-1899)., ca. 1895

Het economische belang voor de stad was groot. Zo wordt in een document uit 1730 gesteld dat vrijwel iedere Amsterdammer – arm of rijk – een stuk brood aan Suriname verdiende. De producten uit Suriname  waren gebaseerd op de arbeid van mensen in slavernij.

In deze tentoonstelling staan dertien Amsterdammers centraal die betrokken waren bij de slavernij  in Brazilië, Curaçao, Indonesië, Berbice en op zee. Zwart en wit, rijk en arm, man en vrouw. Als  slavenhandelaar, matroos of dienstbode. Van weeskind tot notaris.

De tentoonstelling loopt nog tot en met 11 oktober 2020. Kijk voor meer informatie op de website van Stadsarchief Amsterdam.