20:00 — 21:30

Van wie zijn de botanische tuinen?

Onderdeel van: Dyonna Tipt

Locatie

Online ,Webinar
website

Op de kaart

Plekken waar Oost en West in al hun schoonheid en kwaadaardigheid tegelijkertijd samenkomen zijn botanische tuinen: veelal gesticht door westerse overheersers in koloniën om lokale flora te inventariseren en verder te ontwikkelen om daar vervolgens profijt mee te behalen. In hun opzet en doel reflecteerden ze de westerse rationaliteit, wetenschap en handelsbelangen. Ze worden veelal gezien als de start van de natuurwetenschappen in voormalige koloniën als Singapore, Nederlands-Indië of India en ontlenen aan die zienswijze veelal hun (tentatieve) status als Werelderfgoed.

Deze westerse instellingen bouwden echter voort op lokale praktijken en kennis. Zo was de beroemde tuin in Bogor, Indonesië, gesticht op de plek waar al in de laat vijftiende eeuw door het Sundanese koninkrijk een bos (Samida) was aangelegd om bijzondere bomen te beschermen die als heilig werden beschouwd. En zonder lokale kennis over flora waren Europeanen, soms letterlijk, ten dode opgeschreven.

Botanische tuinen zijn lang enkel bestudeerd vanwege hun natuurwetenschappelijke wetenschappelijke belang voor het Westen. Westerse wetenschappers en hun kennis vormden het middelpunt van deze studies. In dit webinar proberen we met een ander, en minder eurocentrisch, perspectief naar dergelijke tuinen in Indonesië, Zuid-Afrika en Suriname te kijken.

Wat was bijvoorbeeld het belang van lokale kennis en reeds bestaande praktijken in de vestiging en ontwikkeling van botanische tuinen? Hoe kwam die kennis en de exploitatie van die kennis tot stand tot stand binnen de imperiale ruimte van kolonie en moederland? Hoe wordt er vanuit het lokale perspectief naar de tuinen gekeken? Welke betekenis wordt eraan gehecht?

In dit webinar geleid door dr. Marieke Borren en dr. Caroline Drieënhuizen geeft prof. dr. Tinde van Andel (Universiteit Leiden) een lezing over de totstandkoming van westerse botanische kennis op basis van praktijken en kennis in de lokale samenlevingen van bijvoorbeeld Sri Lanka en Indonesië. Spreken we vervolgens met dr. Sadiah Boonstra (Asia Scholar, Melbourne University), curator van de tentoonstelling ‘On the Nature of Botanical Gardens’ (2020 / FramerFramed), over botanische tuinen als centra van koloniale macht en overheersing en de relatie met hedendaagse kunst in Indonesië. Tot slot gaan we met dr. Andreas Weber (Universiteit Twente en gespecialiseerd in de natuurhistorische geschiedenis in koloniaal Indonesië) en het publiek in discussie over de betekenis van botanische tuinen.

Praktische info

Dit webinar is onderdeel van de activiteiten van de Open Universiteit voor de Maand van de Geschiedenis en zal online plaatsvinden op donderdag 8 oktober van 20.00-21.30 uur. Aan het deelnemen aan de webinar zijn geen kosten verbonden maar aanmelden is wel verplicht, graag vóór 6 oktober 2020. Om uzelf aan te melden ga naar: www.ou.nl/webinar-botanische-tuinen.

De leukste geschiedenistips

De mooiste artikelen, winacties, uittips en meer over geschiedenis in je mailbox ontvangen?