Artikel

De Maand van de Geschiedenis in tijden van corona

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de Maand van de Geschiedenis? Hier lees je hoe de Maand van de Geschiedenis wordt vormgegeven in tijden van een pandemie.

In korte tijd is er door het coronavirus veel veranderd in de wereld. Onlangs werd bekend dat instellingen als musea en concertzalen vanaf 1 juni voorzichtig hun deuren weer mogen openen. Enkele weken geleden hebben wij vanuit de organisatie van de Maand van de Geschiedenis een enquête verspreid onder onze deelnemers om inzicht te verwerven in hun verwachtingen van komend najaar. Ruim de helft van de respondenten gaf aan al bezig te zijn met het plannen van activiteiten voor na de zomer. En bij zo’n zestig procent van de deelnemers verloopt de planning van Maand-activiteiten vrijwel hetzelfde als in voorgaande jaren.

Fysieke samenkomsten én online evenementen
Voor ons is dat een teken dat deelnemers, net als wij, geloven dat er in de komende Maand van de Geschiedenis mogelijkheden zijn om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Deze activiteiten zullen ongetwijfeld kleinschaliger en bescheidener zijn dan in voorgaande jaren, maar ook binnen de anderhalvemetermaatschappij bestaan er talloze manieren om bezoekers te verrassen met bijzondere verhalen uit het verleden.

Ook signaleren we een opmars van online events die de komende maanden zal doorzetten. De vele mogelijkheden van digitale activiteiten kunnen voor verschillende instellingen en doelgroepen interessant zijn en een goed alternatief bieden naast, of in plaats van, fysieke samenkomsten.

Daarom richten wij tijdens de komende Maand van de Geschiedenis onze pijlen op bijeenkomsten op locatie én op digitale activiteiten. Zo kunnen we er, samen met onze deelnemers en partners, een geslaagde oktobermaand van maken waarin we de handen weer ineenslaan en onze geschiedenis gezamenlijk voor het voetlicht brengen. Want juist nu is dat belangrijker dan ooit.

Thema Oost/West
Om de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor onze sector samen te boven te komen hebben we bovendien besloten om het jaarthema Oost/West minder zwaar te benadrukken en dit jaar ook activiteiten te belichten die hier niet direct bij aansluiten. Zo geven we instellingen die andere historische thema’s behandelen ook de kans om mee te doen met de Maand van de Geschiedenis.