Artikel

#5 Drukte in de haven

Op dit tegeltableau, bestaande uit vijf bij zes tegels, zie je een havengezicht. Op de kade wordt een lading gewogen met behulp van een balans aan een driepikkel, terwijl de figuur met de hoge hoed naast het weegtoestel het gewicht van de lading controleert en noteert. Waarschijnlijk is hij de laadmeester. Een ander figuur heeft op zijn schouders een baal met lading en draagt deze het zeilschip op. Links van de balans staat een kist met het monogram VOCR, de VOC-kamer van Rotterdam.