Artikel

Wat bieden wij en wat vragen wij?

Welke voorwaarden zijn verbonden aan meedoen met de Maand van de Geschiedenis en what's in it for you? Dat lees je hieronder.

Wat bieden wij?

<< Gebruikmaken van de kennis, ervaring en netwerken die de Maand van de Geschiedenis heeft opgebouwd en de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met andere deelnemers
<< Meeliften op een grote mediacampagne (krant, tijdschrift, radio, televisie, online)
<< Kans op opname in het Maand van de Geschiedenis-magazine (oplage 130.000 exemplaren)
<< Kans op opname in een van de offline- en onlinekanalen van partners (bijvoorbeeld bijlage VPRO-gids en regionale kranten)
<< Kans op opname in de selecties voor de landelijke en regionale pers
<< Kans op vermelding op social media en een prominente plek op onze homepage
<< Kans op een bezoek van de Maand van de Geschiedenis Reporters
<< Diverse on- en offline promotiematerialen
<< Mogelijkheid om nieuw publiek te trekken (een derde van de deelnemers van 2019 gaf aan tijdens de Maand andere publieksgroepen te ontvangen dan normaal)
<< Mogelijkheid om meer publiek te trekken (bijna een derde van de deelnemers van 2019 gaf aan tijdens de Maand meer bezoekers te ontvangen)
<< Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (bijna twee derde van de deelnemers van 2019 gaf aan tijdens de Maand met andere organisaties samen te werken)
<< Het delen van inspiratie en kennis via een netwerkbijeenkomst, de homepage en nieuwsbrief
<< Een eigen pagina voor je activiteit op maandvandegeschiedenis.nl

Wat vragen wij?

JE ACTIVITEIT:
<< Is aangemeld op maandvandegeschiedenis.nl
<< Gaat over geschiedenis
<< Heeft een directe link met het thema Aan het werk, uitgewerkt in de beschrijving
<< Legt een verband tussen verleden en heden
<< Is toegankelijk voor publiek
<< Heeft een duidelijke omschrijving en een pakkende titel
<< Bevat een sterk beeld dat iets toevoegt aan de tekst
<< Bevat kloppende en volledige praktische informatie inclusief contactpersoon

PROMOTIE:
<< Je zet het promotiemateriaal in de maand oktober in
<< Als deelnemer draag je samen met andere deelnemers en partners de Maand van de Geschiedenis uit

AAN DE SLAG
Wil je deelnemen aan de Maand? Je kunt je inschrijven door gratis een account aan te maken via maandvandegeschiedenis.nl/worddeelnemer. Vervolgens kun je vanuit je account zelf activiteiten toevoegen. Op pagina 33 tref je de belangrijke data voor deelnemers.

EXTRA AANDACHT
Sommige activiteiten zijn geschikter om via onze mediakanalen uit te zetten dan andere.
Activiteiten worden beloond voor:
<< Inspirerende sprekers die een jonger publiek aanspreken
<< Originaliteit in de vertaling naar het thema Aan het werk
<< Koppeling met een of meer van de volgende domeinen: filosofie, muziek, film, food, politiek, outdoor (wandelen/fietsen), toerisme en bijzondere locaties
<< Exclusiviteit voor de Maand van de Geschiedenis