Artikel

Twee eeuwen kruistochten

Door: Shirley Haasnoot/Historisch Nieuwsblad

Twee eeuwen lang trokken Europese ridders naar het Heilige Land om het te bevrijden van de heidenen. Er vielen tienduizenden doden en bijna honderd jaar regeerden de kruisvaarders het koninkrijk Jeruzalem. Nog steeds roepen de kruistochten emoties op, maar afgezien van wat muren en kastelen hebben ze weinig sporen achtergelaten.

Op 15 juli 1099 wist een leger van kruisvaarders uit Europa door de vestingmuren van Jeruzalem te breken, na een belegering van ruim anderhalve maand. Om van Jeruzalem een volledig christelijke stad te maken werden de 20.000 inwoners, zowel moslims als joden, over de kling gejaagd.

'Het was een rechtvaardige en schitterende straf van God dat deze plaats verzadigd was van het bloed van de ongelovigen. Nog nooit heeft iemand zo'n immens bloedbad onder heidenen gezien, noch ervan gehoord,' schrijft ooggetuige Raimond van Aiguilers, kroniekschrijver en deelnemer aan deze Eerste Kruistocht. In de Arabische wereld heerste grote verontwaardiging over de barbaarse moordpartij. Eeuwenlang was Jeruzalem een islamitische stad geweest, waarin christenen, moslims en joden vreedzaam naast elkaar leefden.

De eerste kruisvaarders hadden onder leiding van Godfried van Bouillon drieduizend kilometer gereisd, na een intensieve campagne van paus Urbanus II en zijn kruistochtpredikers. Ruim honderdduizend mensen waren vervuld geraakt van de gedachte Deus lo vult ('God wil het') en hadden gehoor gegeven aan de pauselijke oproep in 1096. Slechts tienduizend kruisvaarders bereikten uiteindelijk de muren van Jeruzalem. De rest was omgekomen, teruggekeerd of had zich onderweg ergens gevestigd.

Met de stichting van vier staatjes, het koninkrijk Jeruzalem en de vorstendommen van Tripoli, Antiochië en Edessa kregen de eerste kruisvaarders een gebied in handen dat vergelijkbaar is met de omvang van de huidige staten Israël en Libanon. Bijna een eeuw lang behielden ze het koninkrijk Jeruzalem. In 1187 werden de christelijke legers in Palestina echter verslagen door Saladin, de Koerdische heerser over Egypte en Syrië.

Lees het hele artikel op de website van Historisch Nieuwsblad.

Afbeelding: Slag bij Inab (1149), 14e-eeuws schilderij.