Artikel

Mary Wollstonecraft: vrouwelijke Verlichtingsfilosoof

Door: Historiek

De Engelse schrijfster en feministe Mary Wollstonecraft wordt beschouwd als een van de grondleggers van de feministische filosofie. Ze kwam eind achttiende eeuw op voor de rechten van vrouwen en werd vooral bekend vanwege haar manifest A Vindication of the Rights of Woman uit 1792.

Mary Wollstonecraft werd op 27 april 1759 geboren in Hoxton, een plaatsje dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van Londen. Haar vader was een alcoholist met losse handjes. Vooral diens echtgenote moest het vaak ontgelden. De jonge Mary had daarnaast veel zorg om zieke familieleden. Op jonge leeftijd verliet ze het ouderlijk huis en ging ze op zoek naar manieren om in haar eigen onderhoud te voorzien. Ze werkte onder meer als gouvernante, naaister en gezelschapsdame.

Naar aanleiding van het overlijden van een goede vriendin, schreef ze in 1785 het werk Thoughts on the Education of Daughters. Dit schrijven was eigenlijk vooral bedoeld voor de ouders van haar vriendin, maar het leverde haar ook wat geld op. Mary Wollstonecraft vatte zo het idee op om vaker te gaan schrijven. Ze las veel en kwam in contact met verschillende intellectuelen, waaronder William Blake en William Wordsworth.

In 1790 publiceerde Wollstonecraft haar eerste politieke werk: A Vindication of the Rights of Men. Hierin viel ze de aristocratie aan en maakte ze zich hard voor een republikeins systeem. Gefascineerd door de Franse Revolutie vertrok ze in 1792 naar Parijs, om de revolutionaire ontwikkelingen van dichtbij mee te kunnen maken. Hetzelfde jaar schreef ze haar bekendste feministische werk A Vindication of the Rights of Woman. Wollstonecraft beargumenteerde hierin dat de rechten van de man, die ze eerder had beschreven, ook voor de vrouw moesten gelden. Ze sloot hierbij aan bij de mensenrechtenverklaringen die in de Amerikaanse en de Franse revoluties waren aangenomen.

Lees het hele artikel op de website van Historiek.