Artikel

#16 Voortvarende vrouwen

Veenkoloniaal Museum t/m 26 januari 2020

Dat kapiteinsvrouwen hun mannetje staan, wordt duidelijk in de expositie 'Voortvarende vrouwen in de 19e eeuwse Veenkoloniale zeevaart' in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. De 19e eeuwse kapiteinsvrouwen bleven namelijk niet thuis wachten op de terugkomst van haar man en kinderen, maar voeren actief mee. Zo speelde de vrouw in de veenkoloniale zeevaart een belangrijke rol.

In de tentoonstelling komen aan de hand van foto's en brieven, verschillende aspecten van het leven aan boord aan bod. De Veenkoloniale zeevaart, bestaande uit relatief kleine zeeschepen, is in de 19e eeuw een waar familiebedrijf, waarbij ook de kinderen vaak meevoeren en de vrouw vaak aan het roer van het schip stond.

De kapiteinsvrouwen stonden dan ook geëmancipeerd in de wereld. Vaak waren de vrouwen geletterd en velen konden goed Frans, Russisch en Engels, zo blijkt uit correspondentie van tijdgenoten. Bij de veenkoloniale zeevaart, die is ontstaan vanuit de veenkoloniale binnenvaart, staat de vrouw dus duidelijk haar mannetje. Gelukkig zijn van deze vrouwen allerlei verhalen bewaard gebleven die worden uitgelicht in de expositie Voortvarende vrouwen. 

De tentoonstelling loopt tot 26 januari 2020. Lees meer op de website van het Veenkoloniaal Museum.