14:00 — 15:30

Gratis instaprondleiding: Us Ferlosser!

Onderdeel van: Noord-Nederland

Locatie

Minckelersstraat 11,8442 CE Heerenveen
website

Op de kaart

Op 18 november 2019 is het precies honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) overleed. In zijn tijd was Domela – als dominee, vrijdenker, socialist, anarchist, antimilitarist, maar bovenal als strijder tegen maatschappelijk onrecht – beroemd én berucht. Ze noemden hem 'us ferlosser', onze verlosser: ontdek tijdens de interactieve tours alles over het HIJ/ZIJ van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

HIJ/ZIJ in de ogen van Domela Nieuwenhuis

Vernieuwend en provocerend, Ferdinand Domela Nieuwenhuis zette eind negentiende eeuw zijn stempel op het contemporaine leven. 100 jaar na zijn dood blijven zijn vooruitstrevende ideeën en epische levensverhaal inspireren en ontroeren. Vooruitstrevend waren zeker de gedachten over de rol en de rechten van de vrouw. 

Domela Nieuwenhuis heeft zich altijd bijzonder geïnteresseerd voor onderwijs en opvoeding. Door het treurig overlijden van drie echtgenotes houdt Domela Nieuwenhuis zich veel met de opvoeding van zijn kinderen bezig. Hij voedt zijn kinderen op tot zelfstandige wezens. Ze krijgen stuk voor stuk een goede opleiding en Domela maakt daarbij geen onderscheid tussen de jongens en de meisjes. Johanna, zijn oudste dochter volgt na de HBS een opleiding tot zangeres, haar zus Louisa studeert rechten.

Op 19 maart 1889 bespreekt Domela Nieuwenhuis een wetsvoorstel over vrouwen- en kinderarbeid in de Tweede Kamer. Daarin pleit hij onder andere voor een verkorting van de arbeidsduur voor vrouwen: 'want wanneer de man na afloop van zijn werk thuis komt, heeft hij in den regel niets meer te doen, maar wanneer de vrouw van den arbeid thuis komt, moet zij in het huishouden ook dadelijk aan het werk.' Daarnaast zou de vrouw zes weken vóór en zes weken na de bevalling moeten worden vrijgesteld van werk, met in ieder geval behoud van het halve salaris. Kinderarbeid moest volgens Domela niet beperkt, maar opgeheven worden. 'Voor kinderen is het verlaten van de school op hun 12de jaar te vroeg. Juist op den twaalfjarigen leeftijd is het kind het vatbaarst om het onderwijs met vrucht te ontvangen, gelijk deskundigen verklaren.' 

Domela vond het noodzakelijk dat iedere staatsburger goed onderwijs had genoten. Daarom stelde hij in 1882 al aan de Haagse gemeenteraad voor dat kinderen uit arme milieus van gemeentewege voedsel werd verstrekt, opdat ze zonder bezwaar voor de gezinskas naar school konden gaan. Maar Domela bemoeide zich ook met de inhoud. Tegenover het gewone geschiedenisonderwijs met al zijn veldslagen en helden, richtte Domela Nieuwenhuis een eigen galerij van belangrijke personen, waaronder opvallend veel vrouwelijke socialisten, op: biografieën van mensen als de utopist Thomas More, maar zeker ook de sociale feministe Josephine Butler of de anarchistische dichteres Louise Michel. 

Ontdek meer over het HIJ/ZIJ van Domela Nieuwenhuis tijdens de rondleidingen. 

Praktische informatie

Data:

  • zaterdag 5 oktober,
  • woensdag 9 oktober 10.30 – 12.00 uur
  • zondag 20 oktober 14.00 - 15.30 uur.   

Locatie: Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelersstraat 11.
Entree: Gratis bij een geldig entreebewijs

Opgeven: info@heerenveenmuseum.nl