Artikel

Martelares van de Refomatie

Door: Historiek

Op 20 november 1527 belandde Wendelmoet Claesdochter op de brandstapel. De vrouw uit Monnickendam was ter dood veroordeeld omdat ze geschriften van de ‘ketter’ Maarten Luther las en nadien overduidelijk aangegeven had zich niet te willen bekeren. Al tijdens haar eerste contact met de geestelijke instanties liet ze weten te willen sterven voor haar overtuiging. En dat gebeurde uiteindelijk ook…

Vaak wordt vermeld dat Wendelmoet de eerste martelares van het protestantisme in Nederland was. Dat is onjuist, een jaar eerder stierven al twee vrouwen uit Nijmegen en één uit Arnhem de vuurdood. Het verhaal van Wendelmoet dankt zijn bekendheid aan een publicatie die al in 1528, een klein jaar na haar, dood verscheen. De overgeleverde Duitse uitgave van deze tekst luidt als volgt:

“Ein wunderliche Geschycht geschehen in dem Hag in Holland im Jar MDXXVII, den XX Tag Novembris, von einer Frawen geheissen Wendelmut Clausen dochter, einr Witwe, die do verprendt ist.” 
(een wonderlijke geschiedenis, geschied in Den Haag in Holland in het jaar 1527, op 20 november, van een vrouw genaamd Wendelmoet Claesdochter, een weduwe, die daar verbrand is).

Volgens dit werkje bereikte in april 1527 de Raad van het Hof van Holland het bericht dat er in Monnickendam een vrouw achter slot en grendel zat die beïnvloed was door een ketterse monnik, die kort daarvoor in het stadje predikte. Nog dezelfde maand werd Wendelmoet Claesdochter samen met enkele andere vermeende ketters overgebracht naar Den Haag, waar ze werd opgesloten in de Gevangenpoort. De gevangenen besloten al snel tot de herroeping van hun denkbeelden. Behalve Wendelmoet. Tijdens haar ondervraging gaf ze te kennen liever te sterven dan zich te bekeren. En daar bleef ze bij.

Lees het hele verhaal op Historiek.