Artikel

#2 Vrouwen van de Menkemaborg

De Menkemaborg t/m 29 december 2019

In deze Tentoonstelling Tuesday-serie gaan we van een groot museum in het midden van het land naar een klein museum in het noorden van het land. In De Menkemaborg is sinds 4 juni de expositie De vrouwen van de Menkemaborg te zien, een expositie die perfect past bij het thema Zij/Hij. In deze tentoonstelling staat het leven centraal van de vrouwen die in de 18e eeuw in het Groningse kasteel woonden en werkten.

De Menkamaborg staat in het Groningse dorp Uithuizen en is één van de weinige overgebleven borgen, oftewel burchten of kastelen, in de provincie. Een perfecte locatie dus voor een tentoonstelling en in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht gaat één van de tentoonstellingen over de vrouwen van de Menkemaborg. Wie waren zij? Hoe woonden zij? En hoe werkten zij? 

Aan de hand van archiefstukken, brieven, kasboeken, portretten en voorwerpen wordt een beeld gegeven van het leven die de vrouwen leidden. Welke opleiding kregen ze? Waar hielden ze zich mee bezig? We zorgde voor de opvoeding en het huishouding? En met wie trouwden ze? Naast het leven van de freules en jonkvrouwen is er ook aandacht voor de meiden van de borg. 

De expositie is te zien tot 29 december 2019. Lees meer op de website van De Menkemaborg.