Artikel

Aletta Jacobs

Strijd voor gelijke rechten

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen. Eén van de bekendste voorvechters voor de strijd om gelijke rechten is Aletta Jacobs. Zij is de eerste vrouw die in de negentiende eeuw officieel toegang krijgt tot de universiteit en arts wordt. Haar hele leven komt Aletta Jacobs voor de rechten van vrouwen op. Zo opent zij een praktijk die vrouwen helpt aan voorbehoedsmiddelen. Ook organiseert ze tentoonstellingen, lezingen en demonstraties om het feministische geluid te laten horen. Aletta Jacobs staat symbool voor de strijd voor gelijke rechten voor man en vrouw.

Lees meer op entoen.nu/alettajacobs