10:00 — 13:00

Workshop: De opstand en ik! Zondagochtendsessie

Locatie

Nieuwe Waalreseweg 189,5552 EJ Valkenswaard
website, facebook

Op de kaart

Het grote dilemma als je in verzet wilt komen..
In de verhalen over de WOII is het duidelijk: verzet tegen de onderdrukkende orde is belangrijk. Wij wilden vrij zijn. Wij wilden denken en handelen zoals we dat zelf wilden. En daarvoor waren we bereid om risico's te nemen. Soms liep dat goed af, soms ook niet. Maar velen vonden het risico om in verzet te komen te groot. Zij hielden zich rustig en hoopten de oorlog zo te kunnen overleven. We gaan in deze workshop aan de slag met storytelling-technieken en denken mee met de hoofdpersoon en diens dilemma's. Wat zou u doen als u in zijn/haar schoenen stond?

Het dilemma: in opstand komen of niet?

Opstand tegen "de bestaande orde" is van alle tijden, zeker niet alleen tijdens een oorlog. Mensen verschillen gewoon heel vaak van mening. Als een meerderheid haar mening als regel stelt, misschien zelfs vastlegt in een wet, en de minderheid zich niet gehoord voelt, moet die dan in verzet, in opstand komen, of juist níet? Wat betekent die keuze eigenlijk? Is het een dilemma: in opstand komen of niet? Verzet plegen of mee gaan met de stroom. Ben je bereid gevaar te lopen voor je zelf en de mensen om je heen, of accepteer je de situatie zoals die is? Ga je voor verandering of voor stabiliteit?

Herkent u dit? Wellicht uit de oorlogstijd? Of ook veel dichter bij huis, aan weerszijden van de generatiekloof? Of maatschappelijke minderheden tegenover maatschappelijke meerderheden? ... er zijn nog veel meer voorbeelden! Wat zou u doen? Hoe bent u met uw eigen dilemma's omgegaan? In deze workshop onderzoeken we dit soort dilemma's van mensen die voor de keuze komen te staan: verzet, opstand ... of je rustig houden? We zoomen vooral in op de persoonlijke consequenties van een keuze: gevaar of veiligheid, groepsbelang of eigenbelang, voor je mening uitkomen of zwijgen.

Werkwijze

We gaan in de workshop aan de slag met verhalen en storytelling-technieken. Al sinds de vroege oudheid vertellen mensen elkaar verhalen.  Verhalen zijn belangrijk voor ons. Ook onze eigen verhalen. In onze verhalen onderzoeken we onze werkelijkheid, situaties waarin we leven, dingen die we hebben meegemaakt of die we zouden kúnnen meemaken. Opdat we begrijpen en aan anderen kunnen vertellen. We denken mee met de hoofdpersoon en diens dilemma's. Wat zou u doen als u in zijn/haar schoenen stond? 

Denk mee, praat mee, ontdek mee!

Wellicht hebt u zelf wel een dilemma-verhaal over verzet en opstand, waarin wij mogen mee denken, praten en ontdekken (maar dat hóeft natuurlijk niet!).

Begeleiding

Marcel van der Pol, Keridwen

Mediator, gedragsbioloog, docent/coach  en theatermaker. Bovenal is Marcel verteller van verhalen en gebruikt hij verhalen in al zijn werk, van mediation en training/coaching tot in het theater. Hij begeleidt mensen, van privé-persoon tot professional, in het creëren, vertellen, analyseren, beoordelen en zo nodig aanpassen van hun verhalen.  Hij heeft zo’n dertig jaar ervaring.  In binnenland en een aantal malen ook in het buitenland (bv. in Afrika).

Praktische informatie

  • Locatie: Herenboerderij De Bunker, Nieuwe Waalreseweg 189, Valkenswaard 
  • Data: zaterdagmiddag 20 oktober van 13.00 tot 17.00u of u schrijft zich in voor 
    zondag 21 oktober van 10.00 tot 13.00u.
  • Parkeren is gratis.
  • Entree: € 35,- inclusief koffie/thee. Vooraf te voldoen.
  • Kaarten zijn verkrijgbaar na 1 september via www.herenboerderijdebunker.nl.
  • mogelijkheid tot nuttigen van een drankje/tapas op het terras.