Artikel

Wereldgeschiedenis van Nederland

De afgelopen decennia zijn historici zich steeds meer met de wereldgeschiedenis gaan bezighouden. Vanuit die optiek blijkt dat de Nederlandse geschiedenis veel meer verbonden is met die van de wereld om ons heen dan we altijd hebben gedacht. Niet alleen met aangrenzende streken, ook met gebieden verder weg, en ook intensiever dan de standaard geschiedenissen vertellen.