Tip van vandaag

Onderdeel van: Programma

Ongelukkige geschiedschrijving: was toen geluk nog heel gewoon?

Er is veel mythevorming in de geschiedschrijving. Alleen al over het Limburgse fenomeen van de 18de eeuwse bokkenrijdersbenden is veel fictie geschreven. Maar ook andere thema's zijn niet vrij van mythevorming. Ook in de laatste uitgebreide Limburgse geschiedschrijving is mythevorming niet geheel uitgebannen.

Donderdag 19 oktober staat een avond gepland rond het thema ‘Mythevorming in de geschiedschrijving’. Docent Jos Meuwissen van Fontys, zal rond dit thema een voordracht houden, waarbij hij zal uitleggen hoe door onzorgvuldig onderzoek en ‘wishfull thinking’ mythes in de beeldvorming over het verleden en de geschiedschrijving ontstaan. Vooral de het thema ‘Bokkenrijdersbenden’ zal hierin als voorbeeld dienen. Ook deze avond zal worden afgewisseld met speciale voordrachten, discussie en liederen door May Quaedflieg.

Praktisch

Aanvang: 19:30 u.
Plaats: An de Voeëgelsjtang 12, Landgraaf-Nieuwenhagen.
Deze avond is georganiseerd door Heemkundevereniging Landgraaf en Historische Kring ‘Het Land van Herle.